Telekomunikacja, Elektroenergetyka
i automatyka kolejowa