Prace na LK 207 Toruń Wschodni – Chełmża

BUDOWNICTWOSRKTELETECHNIKA

Uczestnictwo w pracach teletechnicznych i sterowania ruchem kolejowym przed zadaniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”